جهت تماس با پشتیبانی رزروینگ هتل اینجا کلیک نمایید

تماس با ما

  • نشانی : استان تهران، پردیس، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، واحد 1902

  • کد پستی : 1654120050

  • تلفن : 021-74394200

  • پست الکترونیکی : info@reservinghotel.com